Van Helvoort Assuradeuren BV
Van Helvoort

Over ons


Van Helvoort BV is sinds 1963 een gevolmachtigd bedrijf. Dit is met ingang van 1 januari 2016 overgegaan naar Van Helvoort Assuradeuren BV. Een volmacht bedrijf, ook wel volmacht kantoor of volmacht maatschappij genoemd, is een bedrijf dat bevoegd is om rechtstreeks op te treden voor een verzekeraar. Deze verzekeraar heeft het bedrijf volmacht gegeven. Een volmacht bedrijf voert vrijwel alle werkzaamheden uit die normaliter door een verzekeraar zelf worden gedaan. Activiteiten die worden uitgevoerd zijn onder meer:

• polissen opmaken
• mutaties in verzekeringen doorvoeren
• schades vaststellen
• schades uitkeren


Een volmacht bedrijf heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM.


Vaak wordt het gevolmachtigd bedrijf gecombineerd met een tussenpersonen bedrijf. Belangrijkste kenmerken van en gevolmachtigd agent of assuradeur zijn, snelle afgifte van de polis, maatwerk, persoonlijke behandeling bij schade.


Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een sterk persoonlijke benadering en is gericht op het opbouwen van een langdurige en intensieve adviesrelatie met u als klant. Met een hoge mate van vakbekwaamheid, betrokkenheid en kwaliteit als uitgangspunt. Wij houden de samenwerking zuiver door ons uitsluitend te richten op het accepteren, administreren en beheren van voornamelijk schadeverzekeringen.


Bij ons vindt u speciaal ontwikkelde producten die alleen via ons te verkrijgen zijn. Als volmacht bedrijf zijn wij de snelle schakel tussen u en de verzekeringsmaatschappijen.


Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.vanhelvoort.nl

© Copyright BenF Media 2023

Disclaimer - Privacybeleid - Fraudebeleid - Procedure conflicterende belangen